!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vallatorps Samfällighetsförening för pool- och parkanläggning

Ordningsregler

Ansvar
Föreningens poolanläggning drivs utan daglig bemanning, det finns ingen badvakt! All badning sker på egen risk och med eget ansvar, precis som en privat pool hemma på tomten. Målsman ansvarar för minderåriga. Varje medlem har därför ansvar för att poolanläggningen nyttjas på ett riktigt sätt och att ordningsreglerna följs. Medlem har därmed rätt och skyldighet att ingripa på lämpligt sätt för att upprätthålla säkerhet och ordning i och omkring poolanläggningen.

 

Behöriga
Endast medlem, i Vallatorps samfällighet, medlems familj och medlems gäster får nyttja poolanläggningen. Barn under 12 år ska ha vuxen i sällskap vid besök i poolanläggningen, gäller även om de är simkunniga!

Medlem ansvarar för de han/hon släpper in. Håll grinden låst och släpp inte in andra än ditt sällskap! Obehöriga ska avvisas från anläggningen!

 

Hygien

 • Bad i pool och bastu ska föregås av dusch.
 • Baddräkt eller badbyxor får inte medföras i dusch eller bastu.
 • Klädsim eller underkläder är inte tillåtet i poolen.
 • Djur får inte medföras till poolanläggningen.
 • Använd de soptunnor och papperskorgar som finns inom området.
 • Plocka gärna upp skräp, även om det inte är ditt!

 

Säkerhet

 • Barn under 12 år ska ha vuxen i sällskap
 • Aktivitet som kan förorsaka skada på person eller anläggning är ej tillåten.
 • Glasföremål ex dricksglas, hårda bollar (tennisbollar) och liknande får inte medföras till anläggningen.
 • I poolen får endast lätta badbollar, luftmadrasser eller liknande medföras. Är det många badande får man kanske avstå dessa.
 • Tag hänsyn till andra badande och använd vanligt ”badvett”!
 • Under bastukvällar efter kl 20.00 är poolen i första hand avsedd för motionssimning.

 

Rökning & Alkohol
Rökning och alkohol är inte tillåtet inom poolområdet.

 

Cyklar
Det är ej tillåtet att ta med sig cyklar in på området! Gäller även sparkcyklar och liknande!

 

Skada
Uppkommer skada på anläggningen ska detta snarast anmälas till styrelsen. Skada ersätts av den som är vållande.

 

Nyckel
Passerbricka eller sk tagg till poolanläggningen kan kvitteras ut av medlem i samfälligheten mot en depositionsavgift om 300 kr. Se meny Nycklar/Tagg.

 

Med styrelsens förhoppning om en trevlig och väl fungerande poolsommar!

Dokument

Anslag Ordningsregler A4.pdf 2017-06-07

Uppdaterad 2018-05-29 av Peter Anderson