!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vallatorps Samfällighetsförening för pool- och parkanläggning

Medlemsavgift

För innevarande verksamhetsår 2018/2019 är avgiften 1 700 kronor per andel/fastighet i enlighet med beslut på årsstämma den 27 november 2018.

Avgifter faktureras under december - januari med förfallodag 28 februari.
Tidigare hade man förfallodag i slutet av december, men för att slippa anhopning av utgifter till jul har vi sedan 2012 flyttat fram förfallodagen till sista februari.

Om du inte har tillgång till faktura vid betalning så var noga med att ange fastighetsbeteckning, namn och gärna gatuadress! Avgift betalas till Bg 5114-4533.

Medlemsavgifterna varierar från år till år beroende på budgeterade kostnader för bland annat underhåll och nyinvesteringar
För verksamhetsåren 2011/2012 var avgiften 2 500 kr, men har sedan 2012/2013 varit 1 700 kr.

Det är årsmötet/stämman som beslutar om avgiftens storlek. Som underlag till beslut ligger budget och underhållsplan som upprättas av styrelsen.

Årsmöte/stämma hålls i november månad och avgiften faktureras januari och ska normallt vara betald inom 30 dagar. Vid försenad betalning uttages en administrativ avgift om 250 kronor i enlighet med stämmobeslut.

Föreningens verksamhetsår är augusti - september.

Om du ska sälja din fastighet.
Överlämna pooltaggen (brickan) till köparen i samband med överlåtelsen.
Glöm inte att informera mäklaren om Vallatorps samfällighetsförening (poolanläggningen) och den årsavgift du betalt som ska fördelas mellan säljare och köpare, samt eventuell deposition du erlagt för taggen!

Uppdaterad 2018-12-11 av Peter Anderson