!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vallatorps Samfällighetsförening för pool- och parkanläggning

Medlem FAQ

Föreningens verksamhetsår är augusti - september.

Årsmöte/stämma hålls i november månad.

Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under september månad. motioner

 

Det är fastigheten (huset) som är medlem i Vallatorps samfällighetsförening.

Förvärvar man en fastighet (hus) i området så blir man automatiskt medlem i Vallatorps samfällighet, med de skyldigheter och rättigheter som medlemsskapet medför.

Ägare av fastighet har på stämma 1 röst. 

Det går inte att utträda ur samfälligheten då det är fastigheten som är medlem.
Man kan jämföra det med en Brf där man automatiskt blir medlem i samband med förvärv av lägenhet i föreningens fastighet, enkelt uttryckt.

 

Om du ska sälja din fastighet. Överlämna pooltaggen (brickan) till köparen i samband med överlåtelsen. Glöm inte att informera mäklaren om Vallatorps samfällighet (poolanläggningen) och den årsavgift du betalt som ska fördelas mellan säljare och köpare, samt eventuell deposition du erlagt för taggen.

 


 

I samband med att Vallatorp planerades i slutet av 70 talet togs också ett beslut om att uppföra en sk gemensamhetsanläggning vilken idag är Vallatorps samfällighetsförening.

Utdrag från Anläggningsförrättning 1978
"Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av motionsgård, pool och grönyta med lekplats."

"I anläggningen deltagande fastigheter är: Kålroten 2 (6545A), Moroten 1-12, Palsternackan 1-7, Paprikan 1-9, Rovan 1-10, Rättikan (6545B) 1-158, Rödbetan (6545D) 1-42, Sparrisen 1-57, Tomaten (6545E) 1-73 samt Ärtan 1-2.
Dessa fastigheter utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift."

"Anläggningen skall vara utförd senast 1982-06-01."

 

Uppdaterad 2018-11-26 av Peter Anderson