!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vallatorps Samfällighetsförening för pool- och parkanläggning

Valberedning

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Varlberedningen påbörjar sitt arbete många månader innan deras förslag ska pesenteras på stämma/årsmöte i november.

 

Det är vi som är valberedningen:

Björn Kjellberg   Tel 08-500 863 10
Christian Rossby Tel 08 510 507 44

 

Uppdaterad 2018-12-11 av Peter Anderson